کلمه کلیدی: عارف علوی
  • مدیر‌کل تامین منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشورخبر داد:

    ۳ میلیون درخواست در سامانه «کتاب من»

    مدیر‌کل تامین منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ضمن اشاره به اینکه سالیانه بالغ بر چهار میلیون جلد کتاب برای کتابخانه‌ها ارسال شده، گفت: سه میلیون درخواست در سامانه «کتاب من» ارائه شده و توانستیم در راستای درخواست اعضا از بیش از سه هزار ناشر کتاب خریداری کنیم.