کلمه کلیدی: ظریف بابت دیدار با سناتور آمریکایی باید عذرخواهی کند