کلمه کلیدی: طرح کاشف پلیس آگاهی رقم خورد
    • حوادث

    با محوریت دستگیری مجرمین حرفه‌ای و باندی

    طرح کاشف پلیس آگاهی رقم خورد

    طرح کاشف پلیس آگاهی با محوریت دستگیری مجرمین حرفه‌ای و باندی با تلاش مأموران پلیس آگاهی پایتخت، رقم خورد.