کلمه کلیدی: طرح سینما سلام
  • فیلمِ خوب سلام

    استقبال بی‌نظیر مردم از طرح «سینما سلام» در بهمن‌ماه سال گذشته از دو منظر متفاوت قابل تقسیم‌بندی و واکاوی است.