کلمه کلیدی: طرح استیضاح لاریجانی از دستور کار خارج شد