کلمه کلیدی: ضرورت اصلاح قانونی جایگاه احزاب در کشور/ نیت وزارت کشور در ایجاد شورای گفت و گوی احزاب چیست؟