کلمه کلیدی: ضربه مرگبار قمه زورگیران به شاهرگ جوان مشهدی برای یک گوشی!