کلمه کلیدی: ضربات چکش
  • قتل منشی با ضربات چکش

    قاتلی که منشی یک دفتر کاریابی را با ضربات چکش به قتل رسانده و مدیر دفتر را مجروح کرده بود، دستگیر شد.

  • راز جنایت پس از 21 ماه فاش شد

    قتل مرد میانسال به دست عضو سابق منافقین

    عضو سابق گروهک منافقین که مرد میانسالی را به طرز هولناکی به قتل رسانده و جسدش را تکه تکه کرده بود در جلسه محاکمه به تشریح جنایت خود پرداخت.