کلمه کلیدی: ضارب معلم آمر به معروف دستگیر شد
  • رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان همدان:

    ضارب معلم آمر به معروف دستگیر شد

    رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان همدان گفت: ضارب معلم آمر به معروف پس از تلاش مقام‌های قضایی و ضابطان، شناسایی و دستگیر شد.