کلمه کلیدی: صدای انفجار مواد محترقه
  • صدای انفجار مواد محترقه جان یک زن را گرفت

    مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: خانمی در زنجان به علت ترس از صدای مهیب انفجار مواد محترقه جان خود را از دست داد.