کلمه کلیدی: صاحب سرمایه
  • بررسی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مناظره تلویزیونی

    توکلی: نمی توان خاطر جمع بود که صاحب قدرت مجرم شناخته شود

    احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر من نظام جمهوری اسلامی را نه کودتای نظامی تغییر می دهد و نه انقلاب مخملی و نه حتی حمله نظامی، تصریح کرد: آن چیزی که موجب از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی ایران می شود فساد اقتصادی است.