کلمه کلیدی: شیرین سازی گاز
  • خودکفایی در حلال‌های شیرین‌سازی گاز

    در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها، حلال‌های شیرین‌ساز به هیچ عنوان در اختیار صنعت نفت ایران قرار نمی‌گرفت؛ بنابراین، برخی واحدهای پالایشگاهی کشور که براساس حلال‌های شیرین‌سازی خارجی، طراحی و ساخته شده بودند، بدون استفاده باقی ماندند. اما با بومی‌سازی این نوع حلال‌ها و استفاده از آن، این واحدها کارایی و بهره‌وری مورد نیاز را باز یافتند.