کلمه کلیدی: شکار بی‌معاینه‌ها با دوربین پلیس
  • شکار بی‌معاینه‌ها با دوربین پلیس

    50 هزار تومان به دلیل نداشتن برگه معاینه فنی بعلاوه هر ساعت 20 هزار تومان به‌خاطر ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد، جریمه‌ای است که از امروز برای خودروهایی که بدون داشتن برگه معاینه فنی وارد محدوده زوج و فرد می‌شوند، صادر خواهد شد.