کلمه کلیدی: شول آباد
  • ریزش بهمن در محور شول‌آباد

    معاون حمل‌ونقل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: تردد در همه محورهای استان برقرار و روان است هم استانی‌ها با تجهیزات زمستانی سفر کنند.