کلمه کلیدی: شورای عالی آب
 • اتخاذ تدابیر جدید برای حفاظت از ذخایر آبی

  وزیر نیرو با تاکید بر اینکه قوانین و برنامه‌های جدیدی از سوی شورای عالی آب برای حفاظت از ذخایر آبی دشت‌ها و ساماندهی چاه‌ها پیش‌بینی شده است، گفت: بحران آب زیرزمینی یک مسئله چند بُعدی است.

 • نابودی منابع آب به زیر زمین هم رسید

  معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه یکی از مصوبات جدید شورای عالی آب کاهش 25 درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی است، گفت: 78 درصد دشت های کشور رو به نابودی است.

 • وزیر نیرو خبر داد:

  15 اقدام فوری برای خروج کشور از بحران آب

  وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در شورای عالی آب 15 طرح جدید برای بازگشت کشور به شرایط مناسب در بخش آب تصویب شده است، گفت: ذخایر آب پشت دریاچه های سدها افت کرده و کشور در بحران آب قرار دارد.

 • هشدار به پایتخت نشینان

  سناریوی جیره بندی آب روی میز است

  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اعلام اینکه تهرانی ها باید برای عبور از بی آبی تابستان سال آینده 20تا 25درصد صرفه جویی را در دستور کار قرار دهند، گفت: در عین حال سناریوی جیره بندی روی میز است اما تلاش می شود به آن سمت حرکت نکنیم.