کلمه کلیدی: شهریه به دلار، دانشجو الفرار
    • آموزش

    شهریه به دلار، دانشجو الفرار

    فقط 17 روز! برای حدود 17 هزار دانشجوی افغان مشغول تحصیل در دانشگاه‌های کشورمان که بیشترین جمعیت دانشجویان غیرایرانی را به خودشان اختصاص داده‌اند، روی تقویم فقط 17روز زمان، تا شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 باقی است؛