کلمه کلیدی: شهرک عارف قزوین
  • داماد با اسلحه شکاری پدرزنش را کشت

    صبح امروز مردی به دلیل عصبانیت لحظه‌ای با اسلحه شکاری همسر و پدر همسر خود را در قزوین مورد هدف گلوله قرار داد که در جریان این تیراندازی پدرزن ضارب کشته شد.