کلمه کلیدی: شهرستان تبریز
  • تکریم شهریار بدون برنامه

    بزرگداشت استاد شهریار در حالی برگزار شد، که مثل همیشه با برنامه ریزی عجولانه، دعوت از اشخاص نامربوط، محل نامناسب، باعث نارضایتی اکثر ادب دوستان و شهریاردوستان تبریزی شد.

  • معاون رئیس جمهور خبر داد:

    20 میلیون گردشگر در راه ایران

    نخستین اجلاس وزرای گردشگری مجمع گفت وگوی همکاری آسیایی با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سفرای تعدادی از کشورهای عضو مجمع گفت و گوی همکاری آسیایی در تبریز آغاز شد.