کلمه کلیدی: شهادت مامور پلیس در درگیری با اشرار در مرز بانه