کلمه کلیدی: شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با اشرار در خراسان جنوبی