کلمه کلیدی: شهادت رئیس کلانتری دره شهر در درگیری مسلحانه 2 طایفه