کلمه کلیدی: شهاب سنگ مورچیسون
  • کشف کهن‌ترین ماده جامد روی زمین

    محققان ذراتی از گرد و غبار ستارگان در یک شهاب سنگ کشف کرده‌اند که قدمت آن بین ۵ تا ۷ میلیارد سال است و قدیمی‌ ترین ماده جامد کشف شده روی زمین است.