کلمه کلیدی: شناگاه‌های فوق‌ بحرانی
  • اعلام اسامی شناگاه‌های آلوده دریای خزر

    در این اماکن شنا نکنید

    رئیس اداره دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به پایش سلامت شناگاه‌های استان اسامی شناگاه‌های فوق‌ بحرانی و آلوده دریا در مازندران را اعلام کرد.