کلمه کلیدی: شناسایی و تشخیص هویت ۱۸ قربانی حادثه سیل شیراز + اسامی
    • فارس

    مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس خبر داد

    شناسایی و تشخیص هویت ۱۸ قربانی حادثه سیل شیراز +اسامی

    مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس گفت: در پی وقوع سیل در شهر شیراز، ۱۸ تن از هموطنانمان در این حادثه جان خود را از دست دادند که پیکر‌های آنان روز گذشته به پزشکی قانونی شیراز منتقل شد.