کلمه کلیدی: شمار مصدومان زلزله یاسوج به 130 نفر رسید