کلمه کلیدی: شلیک رابین‌هود به «فوکس»
  • راسل کرو هم به صف منتقدان ترامپ و جمهوریخواهان پیوست

    شلیک رابین‌هود به «فوکس»

    یک زمان در مقام گلادیاتوری عدالتخواه، مقابل فساد سیاسی دربار روم باستان می‌ایستد و یک زمان نقش رابین هود شورشی راهزن کلاسیک دنیای ادبیات را به عهده می‌گیرد تا از ثروتمندان بدزدد و به فقیران بدهد. زمانی دیگر در قالب یک جمهوریخواه بدطینت و شیطان صفت درمی‌آید، تا از نامزدهای حزب جمهوریخواه و کسانی چون دانلد ترامپ حمایت و دفاع کند.