کلمه کلیدی: شلمزار
  • نجات از اعماق آب

    روز قشنگی بود و جان می‌داد برای یک تفریح حسابی. مکان تفریحی که علی محرابی و همسرش تصمیم گرفتند برای پیک‌نیک به آنجا بروند، پارک شلمزار بود. پارکی در دوکیلومتری جنوب منطقه شلمزار در شهرکرد، با یک رودخانه مرموز در حوالی آن که کلی حرف و حدیث ترسناک در موردش وجود دارد.