کلمه کلیدی: شرکت نروژی ترنس پترول
    • سياسي

    نبض سیاست

    ماجرای کشتی سنگاپوری

    روز پنجشنبه در یک اقدام هماهنگ رسانه‌ای، یک مسئول آمریکایی در کنار شبکه‌های عربی مدعی شدند که پنج قایق ایرانی با هدف متوقف کردن یک کشتی باری سنگاپوری در خلیج فارس تیر هشدار شلیک کرده‌اند.