کلمه کلیدی: شروع بارش‌های جدید از شنبه
    • جامعه

    سازمان هواشناسی اعلام کرد:

    شروع بارش‌های جدید از شنبه

    مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سیستم بارشی جدید به کشور از شنبه ۱۷ فروردین خبر داد.