کلمه کلیدی: شروط آبرسانی به مسکن مهر اعلام شد
  • ازسوی نماینده تام الاختیار وزیر نیرو

    شروط آبرسانی به مسکن مهر اعلام شد

    نماینده تام الاختیار وزیر نیرو، شرط آبرسانی به مسکن مهر پردیس را سلامت آب شرب اعلام کرد و گفت: اگر سلامت آب تایید شود، شرایط تحویل ۴۵۰۰ واحد فراهم می‌شود.