کلمه کلیدی: سین نوروزی با سنجد شاهرودی + عکس
  • سین نوروزی با سنجد شاهرودی +عکس

    سنجد نماد زایش و یکی از سین‌های هفت‌سین به شمار می‌رود که با توجه به در پیش بودن ایام پایانی سال تقاضا برای خرید و فروش آن در بازار رونق یافته است،