کلمه کلیدی: سیمینه رود طغیان کرد + عکس
  • سیمینه رود طغیان کرد + عکس

    دور تازه بارندگی، سبب طغیان و بالا آمدن آب رودخانه سیمینه رود بوکان در آذربایجان غربی شده است با این حال به دلیل آمادگی قبلی، همه چیز در کنترل قرار دارد.