کلمه کلیدی: سیل در ۱۶ استان / نجات ۸۴۶ نفر از میان سیلاب