کلمه کلیدی: سیستم گرمایشی مدارس
  • گرمایش استاندارد مدارس خیلی دور، خیلی نزدیک

    سقوط آزاد دمای هوا؛ وقتی جیوه دماسنج‌ها افت می‌کند و همراه می‌شود با زرد و قرمز و نارنجی شدن برگ‌های درختان و آن خش‌خش دلپذیرشان زیر فشار کفش‌ها، ذهن‌های نگران می‌رود به سمت مدارس، آنجا که بخاری‌های نفتی و گازی هوهو می‌زنند و تا پایان فصل سرد، آبستن حادثه می‌مانند.

  • مجلس، پیگیر استانداردسازی گرمایش مدارس

    مجلس از سال 92 در قانون بودجه کل کشور ردیف ویژه‌ای را برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس در نظر گرفت و حذف بخاری‌های غیراستاندارد از مدارس را به عنوان مصوبه‌ای لازم‌الاجرا در زمره تکالیف آموزش و پرورش گنجاند.

  • معمای حل نشده بخاری نفتی مدارس

    فصل سرد برای مدارس ایران فصل دلهره است، فصلی که می‌تواند فاجعه‌ای را رقم بزند با آتش، آتشی برآمده از بخاری‌های غیراستاندارد و معیوب و کهنه کلاس‌های درس. آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد اوج این فاجعه بود، آتشی که به جان چند دختر دانش‌آموز ریخت و شعله‌هایش حتی مسئولان رده بالا را در امان نگذاشت.