کلمه کلیدی: سیاست رهبری در مذاکرات بلوغ فکری مردم را کامل کرد/ گلایه مردمی بابت اختیارات روحانی در مذاکرات