کلمه کلیدی: سیاره نپتون
  • دانش

  هشتمین سیاره منظومه شمسی به زمین می رسد

  مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل!

  کارشناس نجوم با بیان اینکه نپتون به کره زمین نزدیک می شود، گفت: نپتون هشتمین و آخرین سیاره منظومه شمسی را می توان فردا ۴صبح رصد کرد.

  • دانش

  آیا واقعا اقیانوسی زیر لایه یخی‌ قمر تریتون پنهان است؟

  اقیانوسی در فضا

  تریتون با قطر 2700 کیلومتر، هفتمین قمر بزرگ منظومه شمسی است. این قمر تنها ماه سامانه خورشیدی است که مدار پسرونده دارد، این مدار مخالف مدار سیاره نپتون است.