کلمه کلیدی: سیارات ابرمشتری
  • سیاره‌ای با فصل‌های 140 ساله!

    طلوع سه خورشید در افق یک ابرمشتری

    ستاره‌شناسان موفق به کشف سیاره‌ای چهار برابر بزرگتر از مشتری شده‌اند که در اطراف خانواده‌ای متشکل از سه ستاره گردش می‌کند.