کلمه کلیدی: سگ‌های ولگرد تهدیدی برای مردم استان یزد