کلمه کلیدی: سومار لرزید
  • سومار لرزید

    زلزله 4.1 ریشتری منطقه سومار از توابع استان کرمانشاه را لرزاند.

    • حوادث

    سومار لرزید

    زلزله ای با قدرت ۳.۱ در مقیاس ریشتر سومار را به لرزه درآورد.