کلمه کلیدی: سوغاتی عراقی ها برای اقتصاد ایران چیست؟
  • سوغاتی عراقی ها برای اقتصاد ایران چیست؟ (اینفوگرافیک)

    در حالی روند به رشد ورود گردشگران عراقی به استان خوزستان و پس از آن به سایر نقاط کشورمان طی 9 ماه گذشته رو به افزایش است که هنوز زوایای بسیاری از دستاوردهای اقتصادی این اتفاق پنهان است.این در حالی است که آمارهای منتشره درباره تغییرات معنادار اقتصادی منطقه بیانگر سوغاتی گران بها برای کشورمان است.