کلمه کلیدی: سوئیفت هنوز برای ایران بازنشده است
  • رئیس جمهور اتریش:

    سوئیفت هنوز برای ایران بازنشده است

    رئیس جمهور اتریش با بیان اینکه هنوز همه تحریم های ضد ایرانی برداشته نشده اند، گفت: در مورد سوئیفت باید بگویم که هنوز در این زمینه مذاکراتی در جریان است.