کلمه کلیدی: سلفی نمایندگان با موگرینی کار خوبی نبود
  • واکنش آیت الله جنتی به سلفی نمایندگان با موگرینی

    دبیر شورای نگهبان درباره سلفی نمایندگان با موگرینی گفت: چطور این نمایندگان توجه نداشتند که نسبت به عمل آنها چه تفسیری صورت می‌گیرد؛ کار این عده از نمایندگان کار خوبی نبود و با اعتراضاتی روبرو شد و به مسئله روز تبدیل شد.