کلمه کلیدی: سفر هیئت ایرانی به نیویورک؛ در هاله‌ای از ابهام