کلمه کلیدی: سرّ دلبری «شیخ‌لطف‌ا...»
  • رنگ، هنر، نور، اعجاز و... همه یکجا در مسجد زیبای میدان نقش جهان اصفهان

    سرّ دلبری «شیخ‌لطف‌ا...»

    سفر به اصفهان برای من همیشه مانند سفر به یک تابلوی نقاشی با منظره‌ای رویایی و سحرانگیز بوده است. خاطره زنده‌رود پرآب و هیاهوی مردم در چهارباغ افسانه‌ای تا قدم زدن در نقش جهان همچون خوابی است که بیداری نمی‌طلبد.