کلمه کلیدی: سرقت ۵۰ هزار دلاری پیش از پرواز استانبول