کلمه کلیدی: سرریز شدن سیل بندهای سد کرج
  • سرریز شدن سیل بندهای سد کرج

    رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر با اشاره به سرریز سیل بندهای سد کرج ، گفت: دِبی آب ورودی به آب‌ روهای جاده بیشتر از ظرفیت معمول خروجی‌ها بوده است.