کلمه کلیدی: سخنرانی روسای جمهور در سازمان ملل باید قاطع و صریح باشد