کلمه کلیدی: سخنان سفیر سابق ایران در آلمان دیدگاه شخصی اوست
    • دولت

    وزارت خارجه کشورمان در اطلاعیه‌ای تاکید کرد؛

    سخنان سفیر سابق ایران در آلمان دیدگاه شخصی اوست

    روابط عمومی وزارت امور خارجه باصدور اطلاعیه‌ای درباره سخنان ماجدی سفیر قبلی کشورمان در آلمان تاکیدکرد: دیدگاه‌های ارائه شده توسط وی، نظرات شخصی اوست و دیدگاه‌های وزارت امور خارجه به شمار نمی‌رود.