کلمه کلیدی: ساعت کاری بانک های استان تهران تمدید شد
  • تا پایان مرداد ماه سال جاری

    ساعت کاری بانک های استان تهران تمدید شد

    شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد که با توجه به تداوم شرایط جوی و ضرورت مدیریت انرژی، ساعت های کاری بانک ها و موسسه های اعتباری استان تهران تا پایان مرداد ماه جاری همان ساعت 6 و 30 دقیقه باقی می ماند.