کلمه کلیدی: سارقی که «خیٌر» بود!
  • «خیٌر»ی که سارق بود!

    فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری یک سارق با ۱۵ فقره سرقت از افراد سالخورده در این شهرستان خبر داد.